ALGEMENE VOORWAARDEN

Om de massage zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt voor een massage, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • De massages die u bij Mariposa Massagetherapie ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.  Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig met uw arts te overleggen of u gemasseerd mag worden.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die u tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Mariposa Massagetherapie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door u onjuist verstrekte informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 • Mariposa Massagetherapie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van u.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne is voor zowel u als mij een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken.
 • Mobiele telefoons e.d. dienen voor aanvang van de massage uit geschakeld te worden of op de stille stand gezet.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 12 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Binnen 12 uur geannuleerde afspraken worden aan u door berekend. Indien u niet tijdig op de afspraak verschijnt gaat deze tijd af van de behandeling en wordt de volledige behandeling aan u door berekend. Vanzelfsprekend hanteer ik hierbij de normen van redelijkheid en billijkheid.
 • Door een reservering te plaatsen en een massage te ondergaan gaat u akkoord met deze voorwaarden. En verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik aan u geef.
 • Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop ik u behandeld heb, dan hoor ik dit graag van u. Het liefst binnen een week na de behandeling, zodat we er op korte termijn samen uit kunnen komen.

© 2016, Mariposa Massagetherapie